Högsbyn

I Högsbyn söder om Tisselskog, finns Dalslands största och också märkligaste hällristningsområde. Hällristningarna ligger mycket vackert i en sydslänt ner mot sjön Råvarp.
En stor häll med ristningar ligger precis vid sjön Råvarps strandkant. Foto: Malin Larsson

I Högsbyn finns Dalslands största hällristningsområde. Här har man funnit mer än 50 hällar och över 2000 ristade figurer och tecken. Ristningarna finns i hela området kring gården och på nästan varje häll. Fortfarande görs det nya fynd.

Allra flest ristningar finns längs ut på Ronarudden, en udde i sjön Råvarp. Här är ristningarna särskilt djupa och tydliga. De var också här den första hällen upptäcktes för nästan 300 år sedan, 1718, av Lars Hesselgren.

Högsbyns första hällristningar

En stor häll ligger precis vid strandkanten och är täckt av en hel bildvärld av olika motiv. Troligen är detta de första hällristningarna som gjordes vid Högsbyn. Ristningar har också huggits över flera gånger. Figurerna består av skepp, fotsulor, handflator, solkors, rutnät, skålgropar, men också en rad olika linjer och många svårtolkade figurer.

Den kanske intressantaste hällristningen är den så kallade Processionshällen. Hällen skiljer sig från de andra genom att den är väldigt enhetligt utförd. Den föreställer troligen en vårprocession från bronsålder.

Det vanligaste motivet på hällristningar i Högsbyn är skålgropen, som består av en inknackad rund fördjupning. Långt in i modern tid har människor smort in skålgroparna med fett som ett offer till älvor och annat småknytt.

Att tänka på som besökare

  • Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.
  • Hundar ska hållas kopplade. Hällristningarna är känsliga för slitage.
  • Berget är mjukt och blir snabbt nedslitet. Gå därför inte på några hällar, utan följ stigarna.
  • Området är naturreservat vilket innebär att särskilda föreskrifter gäller.

Vill du veta mer?

Anne-Sophie Hygen och Lasse Bengtsson: Hällristningar i gränsbygd
Mats Hellgren och Leif Johansson: Dalslands fornminnen – nedslag i det dalsländska landskapets förhistoria (2004)


 Så hittar du hit

Området ligger mellan Håverud och Dals Långhed, strax söder om Högsbyn. Skyltar leder fram till området. Särskild parkering finns.

Visa på karta