Hindalebyns gravfält

Hindalebyns gravfält strax söder om Ed bjuder på ett stycke förhistoria i välvårdad naturmiljö. För mer än tusen år sedan var det här en av de platser där dåtidens människor begravde sina döda.
Storhögarna på gravfältet. Foto: Andrea Grave-Müller

På Hindalebyns gravfält finns totalt omkring 30 gravar. Det rör sig om 23 högar, fem runda stensättningar, en treudd och en domarring.

Högarna är mellan sex och femton meter i diameter och från en halvmeter upp till drygt ett par meter höga. Flera av dem har en så kallad kantränna, det vill säga ett brett, grunt ”dike” som löper runt högen. En har ett brätte, en låg stenpackning som liksom kantrännan följer högens omkrets.  

Flera av högarna är skadade. En är till och med utgrävd som grund till en jordkällare! Trots detta är högarna mycket tydliga.

De runda stensättningarna är några meter i diameter och upp till en halvmeter höga.  

Treudden har ursprungligen haft tio meter långa sidor. Idag är bara en spets helt bevarad – de andra har blivit förstörda av en väg. Spetsen är markerad med en stor sten. Domarringen består av sju stenar och har en diameter på sex meter.

Öster om vägen ligger ännu ett gravfält bestående av nio högar och en rektangulär stensättning.

Arkeologiska fynd på platsen

Några av gravarna i Hindalebyn har blivit undersökta av arkeologer. Man har hittat fragment av brända ben från de begravda människorna, keramikskärvor, delar av en ullsax, broddar, knivblad, sländtrissor, nycklar och andra bruksföremål, många gånger i järn. Även glaspärlor och en del av en bronsnål har hittats.

Åtminstone två av de undersökta gravarna är från vikingatiden, det vill säga sista delen av järnåldern.

Att tänka på som besökare

Hindalebyns gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Hindalebyns gravfält ligger ca 4 km sydost om Ed, precis intill väg 166 mot Bäckefors/Mellerud.

Gratis parkering finns.

Visa på karta