Herrestads gravfält

I Herrestad finns ett av Bohusläns största järnåldersgravfält. På det imponerande gravfältet har det anlagts över hundra gravar i form av högar, stensättningar och resta stenar.
Gravhögar och stensättningar på Herrestad Prästgårds gravfält. Foto: Leif Johansson

På Gravfältet Herrestad Prästgård finns totalt 110 gravar – 40 runda högar och en oval, en domarring, sex resta stenar och 61 runda stensättningar och en oval. Högarna är mellan sex och sexton meter i diameter och nästan två meter höga. Den ovala högen är 11x5 meter och strax över en halv meter hög. De runda stensättningarna är från fyra till elva meter i diameter och nästan en halv meter höga. Den ovala är 8x5 meter och 30 centimeter hög.

Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna? Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer rundade till formen.

Domarringen är nio meter i diameter och består av sex resta stenar som är upp till 1,8 meter långa och 0,8 meter breda. Den är belägen strax sydöst om den största högen. Ursprungligen har den troligen bestått av nio resta stenar och idag kan man ana sex av dessa. Flera är kullfallna och några ligger spridda och kan ha varit resta. De sex resta stenarna, är från 1,3–2,5 meter långa och 0,6–0,8 meter breda, fyra av dessa är dock kullfallna.

Arkeologiska fynd på platsen

Delar av gravfältet har undersökts vid olika tillfällen, bland annat 1972. Då undersöktes en hög och sex stensättningar. I en av gravarna påträffades en likformig fibula i brons och sex pilspetsar av järn som daterades till 500-talet e. kr. Övriga gravar är daterade till vikingatiden. Dessa gravar innehöll bland annat ett ryggknappspänne, en spännbuckla och ringnål i brons, vävtyngder, broddar med mera. Under vissa av dessa gravar påträffades kulturlager efter äldre bosättningar samt rester efter ett par grophus.

 

Att tänka på som besökare

Herrestads gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Från Uddevalla kör västerut mot Herrestad. Kör genom Herrestad och tag vänster mot Herrestad Kyrka. Tag höger efter ca 300 meter, innan Prästgården. Gravfältet ligger på höger sida efter ca 250 meter.

Från E6:an, tag av vid avfarten Torpmotet. Kör mot Herrestad. Efter ca 400 meter tag av åt höger mot Herrestad kyrka. Tag höger efter ca 300 meter, innan Prästgården. Gravfältet ligger på höger sida efter ca 250 meter.

Visa på karta