Håvesten

Fornforskaren Richard Dybeck besökte Ättehögskullen i Håvesten 1843 och noterade med intresse gravfältet på kullen, med sin domarring och de stora, resta stenarna. Idag passerar bilarna förbi på väg mellan Färgelanda och Uddevalla – varför inte svänga av vägen och titta närmare på de gamla gravarna?
De resta stenarna på krönet av Ättehögskullen kan ses vida omkring. Foto: Claes Ström

Idag finns omkring tjugo gravar på Ättehögskullen i Håvesten, men gravfältet har varit större en gång i tiden. Oregelbundna förhöjningar i gravfältets sydvästra del och enstaka större stenar som kan ha ingått i gravanläggningar tyder på det.

På gravfältet finns tio runda högar, två långhögar och fem runda stensättningar. De båda långhögarna ligger i gravfältets östra del.

Gravfältets enda domarring är fjorton meter i diameter och består av nio klumpstenar. De resta stenarna är tre till antalet. De är alla stora och höga – den största är nästan fyra meter hög och en och en halv meter bred!

Att tänka på som besökare

Ättehögskullen ligger på privat mark, med boende runt omkring.  Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Ättehögskullen ligger strax söder om Färgelanda, på östra sidan om väg 172. Platsen är skyltad och väl synlig från vägen. Gratis parkering finns.

Visa på karta