Sommarnöjen kring Göteborg

I slutet av 1700-talet började förmögna familjer bygga stora sommarvillor. Det var värdefullt att kunna flytta ut på landet under sommarmånaderna från de överbefolkade storstäderna. För 1700-talets självhushållning var det också mycket viktigt att ha tillgång till ett lanthushåll som kunde förse de egna hushållen med jordbruksprodukter.

Idag sker återigen en omfattande grönsaksodling i Gunnebos nyttoträdgårdar. Köksväxterna som odlas serveras i restaurangen. Foto: Malin Larsson
Idag sker återigen en omfattande grönsaksodling i Gunnebos nyttoträdgårdar. Köksväxterna som odlas serveras i restaurangen. Foto: Malin Larsson

I Göteborg byggdes de ståtliga sommarvillorna av stadens rika köpmän och företagare, till skillnad från i Stockholm där adeln sedan mitten av 1600-talet anlade slott och herrgårdar.

Gårdar som köpmännen fick arrendera på Göteborgs donationsjord utanför vallgravarna, kallades landerier. Längre ut från staden köptes gårdar eller byar där ståndsmässiga sommarnöjen anlades.

Gunnebo är idag det mest välbevarade av de lantställen från 1700-talet som finns kvar kring Göteborg. Men i Göteborgs närhet finns andra bevarade exempel på sommarnöjen från 1700-talets slut: Partille herrgård, Råda säteri, Liseberg (landeri), Gullbringa säteri och Ellesbo.

Ellesbo i Rödbo, norr om Göteborg, uppfördes 1795.
Ellesbo i Rödbo, norr om Göteborg, uppfördes 1795. Huvudbyggnad och trädgård ritades av stadsarkitekt C W Carlberg, som också är arkitekten bakom Gunnebo slott. Foto c:a 1900, fotograf okänd, Bohusläns museum.