Kulturreservatet Gunnebo

Gunnebo blev länets första kulturreservat 2003.
Utfodring av Gunnebos rödkullor. Foto: Malin Larsson

Syftet med kulturreservatet är:

  • att bevara och vårda ett värdefullt kulturlandskap som utgörs aven lantegendom med slotts- och trädgårdsanläggning från sent 1700-tal med ett omgivande landskap präglat av 1700-1900-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner.
  • att förmedla en förståelse för landskapets utveckling i ett historiskt sammanhang. Kulturlandskapet skall vara en källa till kunskap, inspiration, rekreation och friluftsliv.
  • att gynna den biologiska mångfalden.