Gunnebos historia

Gunnebo är en gammal jordbruksfastighet som omnämns första gången 1396 i en förteckning över domprosteriets gods och gårdar. Hemmanet var därefter omväxlande i kyrkans, kronans och adelns ägo fram till 1713 då gården köptes av Göteborgsköpmannen Hans Coopman.
Drivhuset är återuppbyggt på terrassen där motsvarande hus låg på 1700-talet. Foto: Malin Larsson

1778 köpte grosshandlaren John Hall d.ä. lantegendomen Gunnebo i syfte att uppföra en sommarvilla. Han anlitade stadsarkitekt C. W. Carlberg för att rita hela anläggningen, som stod klar 1796.

John Hall d.ä. hade skapat sig en enorm förmögenhet och var en av Sveriges rikaste män, men samma affärssinne hade inte den bohemiske sonen John Hall d.y. Redan 1807 gick det Hallska affärsimperiet i konkurs och en nedgångsperiod med rent förfall inleddes för egendomen.

 Gunnebo blev under 1800-talet sommarnöje för en rad förmögna Göteborgsfamiljer. När Hilda och Carl Sparre flyttade till Gunnebo 1889 blev egendomen för första gången åretruntbostad. 1949 köpte Mölndals stad Gunnebo av Hilda Sparres dödsbo.

Med Mölndals stads övertagande inleddes den omfattande renovering av Gunnebo, som fortfarande pågår. Renovering och även rena rekonstruktioner genomförs med hjälp av Carlbergs 200 originalritningar över slott, inredning, ekonomibyggnader, trädgård och park. Också delar av det omgivande kulturlandskapet restaureras.