Trakten kring Vårkumla

Falköpingstrakten har Sveriges största koncentration av gånggrifter, mäktiga gravkonstruktioner av stora stenhällar som byggdes för mer än 5000 år sedan.
På bilden Karleby

​I Falbygden finns så många som 250 gånggrifter tillkomna under den period man kallar yngre stenåldern, eller bondestenåldern. Två tredjedelar av alla megalitgravar i Sverige finns här. Det innebär en av norra Europas största koncentrationer av stenkammargravar. 

I Vårkumla socken finns sju gånggrifter och tre hällkistor från stenåldern. Här finns också gravar från brons och järnålder samt tre runstenar. 

Vill man besöka fler gånggrifter i Falbygden kan man göra detta ibland annat Falköping, Gökhem, Karleby, Luttra och Torbjörntorp. I Karleby ligger idag tretton kända gånggrifter. Man känner till en fjortonde, mitt emot kyrkan, men den förstördes i samband med grävningen av en källare 1868. 

Längre norrut ligger Ekornavallen, där det förutom gånggrifter finns gravar från såväl bronsålder som järnålder. 

Falbygden är ett av Sveriges tre kambrosilurområden, det vill säga ett
område där urbergets gnejs täcks av flera horisontella skikt av
sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer. Slättlandet är inramat av de
karaktäristiska platåbergen, som tillkommit genom att den hårda,
vulkaniska diabasen lagt sig som ett skyddande täcke över de mjukare
bergarterna.