Gångrifterna i Vårkumla

Falköpingstrakten har Sveriges största koncentration av gånggrifter, mäktiga gravkonstruktioner av stora stenhällar som byggdes för mer än 5000 år sedan. De två gravarna i Vårkumla tillhör landets mest kända gånggrifter.
De två gångrifterna i Vårkumla ligger uppe på ett åskrön. Foto: Malin Larsson

Gånggrifterna I Vårkumla ligger väl synliga uppe på ett åskrön omgivna av åkermark. Platsen är väl vald med vacker utsikt över landskapet och platåbergen. Den ena av gånggrifterna är en av länets största, ett av takblocken beräknas väga 16 ton!

Den ena gånggriften ligger i en övertorvad stensättning, möjligen en naturlig kulle, som är cirka 20 meter i diameter. Kammaren i stensättningens mitt är 12 x 2,5 meter. På långsidorna finns tre respektive två synliga hällar. I söder finns en gavelhäll som också kan vara en nedrasad takhäll. På kammaren är fyra delvis nedrasade takhällar vilka är två till tre och en halv meter stora. I östra delen av kammaren är en nyckelsten på vilken det vilar ett takblock. Längs den förmodade gången finns inga hällar kvar.

Tio meter sydväst om graven finns ytterligare en gånggrift.  Den ligger i en cirka 14 meter bred övertorvad stensättning. Kammaren i stensättningens mitt är 6 x 3 meter. Längs västra långsidan är tre hällar och längs den östra två. Över kammaren ligger två takblock, vilka är 2 x 1,5 meter respektive 4 x 2,5 meter. Det ena blocket är nedrasat. I östra delen av kammaren finns en nyckelsten på vilken det största blocket vilar. På gångens sidor finns två respektive en häll. Gångens hällar är bara synliga till en mindre del ovan jord.

Att tänka på som besökare

Gravarna i Vårkumla ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Länsstyrelsen och Landstinget Skaraborg: Sevärdheter i Skaraborg


 Så hittar du hit

Vägbeskrivning: Vårkumla ligger söder om Falköping. Gånggrifterna ligger öster om Vårkumla kyrka. Sevärdhetsskylt och parkering finns vid vägen.

Visa på karta