Hålvägar

Hålvägar brukar dateras till järnålder och medeltid. De är rester av längre vägar och uppstod när vägen gick i kuperad terräng och över sandiga och lösa jordar. Då vägen inte var förstärkt med någon form av underarbete, nöttes den ner av flitigt användande och av väder och vind.

När hålvägen blev alltför djup och svårframkomlig gick man några meter åt sidan, varpå en ny hålväg påbörjades. Därför löper ofta flera hålvägar parallellt i terrängen.

Hålvägar är sällan mer än något hundratal meter långa, ofta kortare.

Hålvägar i Timmele, Ulricehamn.

Hålvägar i Timmele, Ulricehamn. Hålvägar kan vara betydlig diffusare än det här praktexemplet. Foto: Henrik Zedig, Länsstyrelsen.