Hällristningar

Hällristningar är inte ristade, som man kan tro, utan inhuggna på berghällar och stenblock. Hällristningarna i Norden delas in i två typer.
Den ena typen finns främst i norra Skandinavien och brukar kallas jaktristningar, eftersom de förknippas med en jägar- och samlarkultur. De har vilda djur och jaktscener som främsta motiv. Ibland är sådana här bilder inte inhuggna, utan målade, och kallas då följaktligen hällmålningar.
I Högsbyn, Bengtsfors ligger en stor häll  precis i sjön Råvarps strandkant. Foto: Malin Larsson

Jaktristningar

Den andra typen, som bland annat är representerad i Bohuslän, kallas jordbruksristningar eller ristningar av sydskandinavisk typ. De förknippas vanligtvis med bronsåldern (ca 1800-500 f. Kr.), men några är förmodligen lite äldre, och en del är yngre och hör hemma i förromersk järnålder (ca 500 f. Kr. till vår tideräknings början). Som det framgår av namnen hör den här typen av ristningar hemma i ett jordbrukssamhälle, och de finns främst i södra Skandinavien.

Jordbruksristningar

Vanliga motiv på jordbruksristningarna är människor, djur, skepp, skålgropar, vagnar och cirklar och andra abstrakta symboler.

Detalj av hällristningar i Fossum, Tanum. Foto: Andrea Grave-Muller

Plöjer, dansar och jagar

Människorna på ristningarna utför ofta handlingar av olika slag. De håller i vapen, slår volter, plöjer jorden, dansar, har samlag, jagar och rider. Många män har försetts med ett överdrivet dimensionerat kön. Vilka som är kvinnor är svårare att se. En vanlig tolkning är att de gestalter som har en sorts ”hästsvans” är kvinnor. Det är inte för att man tycker att bara kvinnor kan ha långt hår, utan för att de få gestalter som utan tvivel är kvinnor har hästsvans.

Myter och ritualer

Exakt varför hällristningarna gjordes vet man inte, men att de hade med religion och kultbruk att göra är forskarna eniga om. Man tänker sig att de snarare har illustrerat myter och ritualer än verkliga händelser, och att flera av bilderna först och främst är symboler. Däremot hade de föremål och redskap som finns på bilderna verkliga förebilder.

 

Karta över områden med hällristningar
Karta över områden med hällristningar av sydskandinavisk typ