Borgar

Medeltid och borgar – visst väcker det associationer?

Ointagliga stenmurar, höga torn med vajande fanor, vindbryggor över förrädiska vallgravar. Riddare som anfaller och försvarare som skjuter med armborst mot sina fiender.

Borgruinen Axvalla hus
Borgruinen Axvalla hus i planschverket Suecia Antiqua et Hodierna, tryckt 1703 (band 3, plansch 45).
Foto: Marcus Andrae, Kungliga Biblioteket

Borgarnas funktion

Bilden är delvis sann. De medeltida borgarna var först och främstförsvarsanläggningar, mer eller mindre strategiskt viktiga. De byggdes för att skydda mot såväl yttre som inre fiender – det medeltida Sverigepräglades av maktstrider mellan olika stormannasläkter. Borgarna kunde också fungera som förråd och förläggning för trupper. Andra exempel på borgarnas användning är att handel kunde bedrivas i anslutning till dem, eller att de kunde fungera som administrativa centra, till exempel vid insamling av skatter och tullar.

En borg kunde vara en imponerande anläggning som kostat både tid och pengar. Därmed hade de också ett symbolvärde som gav byggherren prestige. Borgen var också i många fall bostad för den kung, adelsman, fogde eller biskop som ägde den. Som sådan var den efter tidens mått bekvämt och representantivt inredd.

Borgarnas arkitektur

Vi föreställer oss ofta medeltidsborgar som stenborgar, en bild som väl är inspirerad av såväl sagoslott som riddarromaner. I själva verket var många svenska borgar helt eller delvis av trä. På samma sätt bestod ringmuren oftare av en träpalissad än en stenmur.

De vanligaste borgtyperna i Sverige är tornborgen och kastellborgen. Tornborgen bestod, som namnet antyder, av ett torn i trä eller sten, ofta omgivet av en ringmur eller palissad. Kastellborgen hade en regelbunden, fyrsidig plan, där mur och torn var sammanbyggda. Tornet låg ofta i ena hörnet av anläggningen.

Innanför ringmuren brukade det också finnas en brunn och förråd och andra ekonomibyggnader. Borgen kunde på en eller flera sidor vara omgiven av en vallgrav, som ibland var vattenfylld. Huvudborgen kunde förstärkas med förborgar och ytterligare torn.