Fornlämningstyper

Dragsmarks klosterruin på Bokenäset. Foto: Malin Larsson

Människan har lämnat efter sig en stor mängd spår i landskapet, som berättar om tidigare generationer alltsedan stenåldern. Det kan till exempel vara gravar, klosterruiner och hällristningar. Av totalt drygt
90 000 registrerade lämningar i vårt län är knappt 50 procent fornlämningar med särskilt lagskydd.  

Här beskriver vi några av de olika typer av fornlämningar som finns i Västra Götalands län.