Trakten kring Ekornavallen

Området kring Ekornavallen och Hornborgasjön har varit tätt befolkat sedan lång tid tillbaka. Här finns en stor mängd spännande fornlämningar från olika perioder.
I Karleby kan man se gånggrifterna ligga på rad. Foto: Henrik Zedig

Gånggrifter finns här och var i landskapet. Falbygden har en av norra Europas största koncentrationer av megalitgravar och det är i synnerhet de omkring 250 gånggrifterna som dominerar området. Stora gånggrifter finns bland annat i själva Falköping och i Karleby.

Det finns gott om andra lämningstyper också, som rösen, gravfält och gravhögar. Dessutom finns områden med fossil åkermark, bland annat kring röset på Ekornavallens höjd. Även på andra sidan vägen, vid parkeringen, finns fossila åkrar.

På flera platser har fynd gjorts av flintavslag och bearbetad kvarts. Fyndplatsernas läge i terrängen antyder att det är lämningar efter sten- eller bronsålderns boplatser.