Dragsmarks kloster

Dragsmarks klosters hemlighetsfulla ruiner ligger nästan längst ut på udden av Bokenäset i Bohuslän. Klostret har anor sedan mitten av 1200-talet och var helgat åt Jungfru Maria.
Dragsmarks kyrka från 1756, ligger i direkt anslutning till klosterruinen. Foto: Malin Larsson

Dragsmarks kloster var ett munkkloster av Premonstratensorden och grundades i mitten av 1200-talet av den norske kungen Håkon Håkonson (1204-1263). Klostret och klosterkyrkan helgades åt Jungfru Maria.  Premonstratensorden grundades 1120 i nordöstra Frankrike med inriktning dels på meditativt klosterliv, dels på själavård utanför klostret. Ordern fick snabbt gott rykte och spreds utanför landets gränser bland annat till Danmark och Norge, men inte till det medeltida Sverige.

I det dåtida Norge var Dragsmarks kloster ett viktigt kloster med inflytande och stora jordegendomar. Klostret var litet men nådde tidigt en viss glans och välmåga, mycket tack vare goda och nära kontakter med konventen i Frankrike och Tyskland. Det bidrog till en snabb spridning av idéer och nydanande initiativ inom många olika områden. Bygden kring Dragsmarks kyrka var under medeltiden ett betydande kulturcentrum med klostret som medelpunkt för andlighet,  bildning  och kultur. Viss undervisning bedrevs här under senare delen av medeltiden.

Vid sidan av jordbruket var bland annat fraktfart och fisket en viktig inkomstkälla.

Klostret förfaller

Bland klostrets välgörare fanns kung Magnus Eriksson och han gemål samt drottning Dorotea. Från 1519 fick klostret en världslig styresman; 1532 blev det fullständigt sekulariserat efter den danska reformationen. Klosteranläggningen övergavs och vid 1500-talet slut var den mer eller mindre en ruin. Byggnaderna användes av kronan som stentäkt bland annat till bygget av Bohus fästning i början av 1600-talet. Efter att Bohuslän blivit svenskt (1658) donerades en del av klostrets gods till Rutger von Ascheberg.

Klosterkyrkan förföll och redan under slutet av 1500-talet var den oanvändbar för gudstjänstsbruk. Dagens kyrka i trä invigdes 1756 och var då den tredje kyrkan efter klosterkyrkans förfall.

Premonstratensermunkarnas tid är nu för länge sedan förbi i Dragsmark, men orden blomstrar fortfarande i många länder. Närmast är Danmark med församlingspräster som verkar i enlighet med ordens medeltida uppdrag.

 

Att tänka på som besökare

Dragsmarks kloster ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Kulturminnesvårdsprogram Uddevalla kommun, 1983. Uddevalla kommun.


 Så hittar du hit

Kör västerut på länsväg 161, som ansluter till E6 norr om Uddevalla. Sväng sedan vänster väster om Bokenäs, mot Fiskebäckskil och Grundsund. Därefter är Dragsmark skyltat. Klosterruinen finns i anslutning till Dragsmarks kyrka.

Parkering finns intill ruinen. Där finns även en informationsskylt.

Visa på karta