Trakten kring Dimbo

Gravfältet vid Prästbolet i Dimbo är långt ifrån den enda järnålderslämningen i trakten. I och omkring Dimbo finns många gravar och uppgifter om gravar som försvunnit. Det rör sig om högar, runda stensättningar, resta stenar och domarringar, alla typiska exempel på gravar från järnåldern.
Flygfoto över Dimbo med kyrkan och gravfältet. Foto: Jan Norrman, RAÄ

Utanför Dvärstorp ett par kilometer väster om Dimbo ligger ett mindre gravfält med några domarringar. Ett annat mindre gravfält med stensättningar ligger norr om Dimbo. I grannbyn Ottravad finns ytterligare några gravfält, varav ett är ganska stort och liknar det vid Prästbolet.

En möjlig järnåldersboplats vid ån drygt 1,5 kilometer nordost om Dimbo,  har blivit delundersökt. Fynd gjordes av bland annat flintföremål, slagg, keramik, djurben och en glaspärla.

Omkring en mil norr om Dimbo, vid Varvboholm, ligger Varv. Där vårdar Länsstyrelsen ännu ett gravfält från järnåldern.