Trakten kring Skee

På järnåldern låg Skee vid en havsvik som slingrade sig in vid Strömsvattnet och där förgrenade sig. Den sydliga armen fortsatte förbi Skee och den norra passerade Blomsholms mäktiga gravar, som det stora stenskeppet vid säteriet och Bohusläns största gravhög Grönehög.
Skeppssättningen vid Blomsholm är en av de största i landet. Foto Leif Gustavsson

Runt Dårskilds högar finns ytterligare gravar, både högar och stensättningar som förmodligen är från järnåldern, men även rösen som generellt dateras till bronsålder. Fynd av bland annat flinta visar att människor har bott här sedan stenåldern.

Vid Skee prästgård, ett par kilometer nordväst om Dårskilds högar, ligger flera gravar och gravfält från järnåldern. Här finns också en gånggrift. Gånggrifter byggdes under yngre stenåldern för omkring 5 000 år sedan som gemensamma gravar för flera människor, kanske en släkt eller klan. Även här har man hittat spår av stenåldersboplatser.

Fler lämningar från järnåldern är storhögar som Danmarkshögen i Håve, Dyrehögen i Treje och en hög i Vättland, uppkallad efter en vikingahövding som ska ha hetat Brynjolf Ulfalldi. I Vättland finns också ett hålvägssystem, gamla färdvägar, som förmodligen är från järnålder eller medeltid.

Gåtfulla fornborgar

Några kilometer från Skee ligger fornborgar, både i söder och i öster. Exakt vad fornborgarna användes till är inte helt känt. De dateras ofta till mitten av järnåldern men kan vara såväl äldre som yngre. En vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider. Andra teorier är att de fungerade som handelsplatser, kultplatser, boskapsfållor eller vårdkasar. Kanske hade de olika funktioner under olika perioder.

Var Skee en helig plats?

En annan stor fornlämningsgrupp i Skee-trakten är hällristningarna. De gjordes under bronsåldern och är därmed mellan 2500 och 4000 år gamla. Bland annat finns det hällristningar vid Massleberg.

Ortnamnet Skee är också intressant. Vad det betyder och vad det kommer av är inte klart – det kan betyda så vitt skilda saker som skiljeställe för boskap, kapplöpningsbana eller kultplats. Forskarna lutar dock åt att beteckna det som ett sakralt namn – Skee ska alltså ha varit en helig plats eller kultplats under förkristen tid.