Dårskilds högar

Ett av Bohusläns märkligare gravfält ligger öster om Skee. På järnålderns gravfält brukar högarna och stensättningarna dominera. Dårskilds högar utmärker sig tack vare de många och ovanligt välbevarade domarringarna.
Domarring med hålväg i bakgrunden. Foto: Andrea Grave-Müller

På gravfältet finns fem högar, två rösen, två runda stensättningar, tio domarringar och sex resta stenar. Därtill löper två hålvägar genom området.  Högarna är tio till tretton meter i diameter och omkring en meter höga. De två största har resta stenar i kanten.

På den norra delen av åsryggen ligger de runda stensättningarna. Den största är femton meter i diameter och har en kantkedja som delvis är synlig. Den andra stensättningen är betydligt mindre.

Gravfältets tio domarringar

Domarringarna består av resta stenar och är mycket välbevarade, förutom att några stenar lutar eller är fallna. Flera av dem är byggda kring högar och stensättningar och har en kantkedja av mindre stenar som löper mellan de resta stenarna i domarringarna. Den största domarringen, som mäter tretton meter i diameter, är byggd i en sluttning. Stenarnas höjd har anpassats så att deras toppar ska vara jämnhöga.

De resta stenarna är spridda i gravfältet och i de flesta fall klumpformiga. Några av dem kan ha ingått i en nu förstörd domarring.

Flera rösen på platsen

Det ena röset är ca 13 meter i diameter. Dess höjd har uppmätts till 1,8 meter. Det ligger över en naturlig höjdrygg, vilket gör att det ser högre ut än vad det är. Från röset har det plockats en hel del sten.

Söder om ligger ännu ett röse, eller rättare sagt en rösebotten – så mycket sten har plockats härifrån att bara en halvmeterhög stenläggning återstår.

Gravarna är inte undersökta. Äldre uppgifter gör gällande att flera urnor med brända ben har hittats i domarringarna. Utifrån gravtyperna dateras gravfältet till bronsåldern och äldre järnåldern.

Att tänka på som besökare

Dårskilds högar ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Dårskilds högar ligger ca 2,5 km öster om Skee. Det är skyltat från vägen mellan Hogstad och Håvedalen.

Gratis parkering finns vid gravfältet. Det finns även en bussparkering ett par hundra meter därifrån.

Visa på karta