Trakten kring Dalaborg

Dalaborg var det administrativa centrat i 1300-talets Dalsland, eller Dal som det kallades på medeltiden. Några städer fanns inte i området, men trakten var betydelsefull när det kom till handel och jordbruk.
Vänern, sedd från Dalaborg. Foto Andrea Grave-Müller, Länsstyrelsen

De enda städerna i Västergötland under medeltiden var Gamla Lödöse nere vid Göta älv, och Skara söder om Vänern. Vad som däremot fanns i trakten var marknadsplatser. Vid Dalbergsån söder om Dalaborg är Dalboå marknad säkert belagd från 1500-talet, men förmodligen användes marknadsplatsen redan under Dalaborgs storhetsperiod på 1300-1400-talet. Dalboslätten var ett gammalt dalsländskt centralområde och jordbruksbygd, viktigt redan innan medeltiden.

Naturligtvis var kyrkorna betydelsefulla medelpunkter i den medeltida bygden. Flera av traktens kyrkor har anor från 1100- och 1200-talet – Grinstad, Gestad, Järn, Brålanda och Bolstad står ännu idag, medan Erikstads kyrka har haft en medeltida föregångare.