Dalaborg

Dalaborg var en gång Dalslands viktigaste borg. Resterna av
borgen vilar magnifikt på en höjd med utsikt över Vänern.
Ruinen av Dalaborg idag. Foto: Claes Ström

Dalaborg anlades 1304 av hertigarna Erik och Valdemar, möjligen influerade av marsken Torgils Knutssons Aranäs på andra sidan Vänern. Det har spekulerats i om en enklare träbefästning funnits på platsen innan 1304. Det enda egentliga beviset för det är ett brandlager som lika gärna kan komma från svedjebränning och markröjning innan hertigarnas borg byggdes.

Dalaborg hade en omsorgsfullt murad och putsad bottenvåning i sten med hela 4 meter tjocka väggar. Ovanför bottenvåningen fanns ytterligare våningar, förmodligen två, i trä. Borgklippan är omgiven av vatten på tre sidor och en naturlig grav på den fjärde. Vid en senare byggnadsfas förstärktes graven med en vall, förmodligen också med trävärn. Särskilt stark blev ändå inte befästningen – här fanns varken ringmur, flankeringstorn eller liknande försvarsanläggningar. Möjligen var planen från början att bygga hela huvudbyggnaden i sten, varpå tid och pengar tog slut.

Maktstrider kring borgen

Dalaborg hade nämligen knappt blivit mer än uppbyggd förrän den belägrades av kung Birger, bror och rival till hertigarna (brödernas stridigheter fick sitt slut genom hertigarnas fängslande och död i det som gått till historien som Nyköpings gästabud). Ett fredsfördrag slöts 1305, troligen efter att borgen hade fallit i kungens händer.

1309 nämns att borgfogden ryckte ut för att slå tillbaka de norrmän som härjade i Dalsland, varefter det är tyst om borgen i källorna fram till 1367, då riddaren Peter Porse utfärdade ett brev härifrån. Det är möjligt att borgen var övergiven under de mellanliggande åren.

I samband med nya maktstrider, den här gången mellan den avsatte kung Magnus Eriksson med son och mecklenburgarna, som tagit makten, dyker så Dalaborg åter upp i källorna. Magnus och hans son Håkan verkar ha rustat upp borgen och använt den som befästning (den förstärkta vallen kommer förmodligen från den här tiden).

1434 brändes Dalaborg i likhet med flera andra fogdeborgar ner av upprorsmännen under Engelbrektsupproret. Den byggdes inte upp igen efter det.

Dalaborgstraktaten

Det har i äldre forskning antagits att den traktat där unionsdrottningen Margareta erkändes som härskarinna över Sverige av de svenska stormännen slöts på Dalaborg, den s k Dalaborgstraktaten. Det är dock troligare att detta inträffade på Bohus fästning och att det enda som utfärdades på Dalaborg var ett anslutande dokument.

Undersökning, rekonstruktion och avbildning

Dalaborg undersöktes 1931 och 1938-39. Efter den senare undersökningen restaurerades borgen.

En tavla som föreställer förstörandet av Dalaborg målades 1942 av dalslänningen Carl Oskar Borg. Tavlan finns nu i Mellerud.

En modell av hur Dalaborg kan ha sett ut finns på Melleruds museum.

Att tänka på som besökare

Dalaborg ligger på privat mark, med boende i närheten. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Claes Theliander: Det medeltida Västergötland

Christian Lovén: Borgar och befästningar i det medeltida Sverige


 Så hittar du hit

Dalaborg ligger vid Vänern, ca 15 km sydost om Mellerud. Med bil kör du antingen via Bolstad (skyltat från korsningen innan Dalbergså) eller via Erikstad- Grinstad. Ruinen ligger knappt 2 km nordost om Kvantenburg.

Gratis parkering finns.

Visa på karta