Trakten kring Ånimskog

Området vid Ånimskogs kyrka och Ånimskogs gård var ett centrum i bygden redan under förhistorisk tid. Det visar den stora mängd fornlämningar som finns i området.
Ånimskogs kyrka. Foto: Kulturlagret/ Regionmuseum Västra Götaland

Landskapet kring Ånimskogs kyrka består av stora åkerytor genombrutna av mindre bergsknallar. Åkermarken omges av löv- och glesa hällmarksskogar. I anslutning till de brukade markerna finns ett rikt fornlämningsbestånd.

Många hällkistor i trakten

I åkermarken öster om hällkistan har man funnit flera boplatser från stenåldern. Här finns också ett antal stensättningar och platser med skålgropar. Inom byn Ånimskog ägor finns fyra fastställda hällkistor och flera platser där hällkistor uppges ha funnits. Gravformen är överhuvudtaget rikt representerad i Åmåls kommun. I Dalsland som helhet finns 95 stycken hällkistor.