Byn

Hällkistor är en gravform som brukar förknippas med jordbrukande samhällen under den senare delen av det som kallas bondestenålder.
Hällkistan i Byn. Foto: John-Erik Gustavsson, Riksantikvarieämbetet

Byns hällkista ligger i skogsmark på krönet av den bergsrygg som bildar ett näs mellan sjön Ånimmen och den mindre Furusjön. Läget är typiskt, hällkistor finns ofta utanför de odlade markerna och högt i terrängen.

Hällkistan ligger i en oval gräsövervuxen stensättning som är sex meter lång och fem meter bred. Stensättningen inneslöt från början hällkistan. Gravhögens kant är markerad med upp till en meter höga stenar med en flat sida utåt.

Hällkistan är fyra och en halv meter lång, en och en halv meter bred och 70 centimeter hög. Graven är fylld med rundade stenar. Sidhällarna är upp till en meter höga och står i dubbla rader i norra kortändan av graven. Takhällarna är upp till två meter långa och en halv meter tjocka. Ingången har varit mot söder. På den södra takhällen finns tio skålgropar inhuggna.

Graven är undersökt och restaurerad 1973-74. Vid undersökningen påträffades bryne, flint- och kvartsavslag, keramikskärvor, ett skifferhänge, en spjutspets och ett tiotal pilspetsar av flinta.

Att tänka på som besökare

Hällkistan ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Mats Hellgren och Leif Johansson: Dalslands fornminnen – nedslag i det dalsländska landskapets förhistoria (2004)


 Så hittar du hit

Från E45 söder ifrån, sväng vänster vid skylt Ånimskog. Hänvisningsskylt finns till hällkistan samt en mindre parkering.

Visa på karta