Bosgården i Gingri

Vid Gingri strax söder om Fristad i Borås finns ett fascinerande landskap med vindlande raviner. Längs byvägen på den smala åsen trängs gårdarna med fornlämningar av olika slag.
Vid Gingri finns bland annat ett imponerande 18 meter brett röse. Foto: Malin LarssonGingri ligger u

Gingri ligger uppe på en hög åsrygg, eller drumlin, i en bred dalgång mot Viskan. Gårdar och fornlämningar följer byvägen som löper längs åsen.

I åkerkanten vid Bredgården i Gingri finns ett stort bronsåldersröse. Intill den gamla kyrkogården några hundra meter västerut ligger ett gravfält från järnåldern. Men människor vistades här redan på stenåldern. Det visar de flintredskap och lämningar efter redskapstillverkning man funnit på åsen. Bara några meter norr om den gamla begravningsplatsen finns också uppgifter om att det funnits ett röse med en hällkista i, som nu är bortgrävd.

Gravfält med sextio gravar

Gravfältet ligger utsträckt längs den smala åsryggen. Det är ungefär tvåhundra meter långt men bara omkring trettio meter brett. Det innehåller cirka sextio fornlämningar, tolv högar och fyrtioåtta runda stensättningar. Gravarna är upp till tio meter i diameter.

Delar av gravfältet har skadats av grustäkt. Det finns uppgifter om att man vid en utgrävning 1870 fann en oval spännbuckla, ett bronsspänne och en räfflad järnring med torshammare.

Gravfältet ligger mellan hembygdsgården och den gamla kyrkplatsen. Foto: Malin Larsson

Gingris gamla kyrkplats

På den gamla kyrkogården fanns Gingri gamla kyrka, en medeltida kyrka av sten. Grundstenar och en dopfunt efter kyrkan finns ännu kvar. Läget direkt intill gravfältet från järnåldern är typiskt. De tidiga kristna kyrkorna byggdes ofta vid gamla kultplatser. När Gingri kyrka revs 1862 fann man rester efter en ännu äldre kyrka.

Det stora arton meter breda röset har placerats ovanpå en liten höjd som på ett raffinerat sett får röset att se ännu mer imponerade ut. Röset är egentligen cirka en och en halv meter högt, men med hjälp av impedimentet får det istället en skenbar höjd på två och en halvmeter.

Att tänka på som besökare

Fornlämningarna ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Sevärdheter i Dalsland och Västergötland – Älvsborgs län.
Länsstyrelsen i Älvsborgs län och Älvsborgs länsmuseum.


 Så hittar du hit

Gingri ligger cirka en mil norr om Borås, sydost om Fristad. Det är möjligt att parkera intill de olika fornlämningarna.

Visa på karta