Trakten kring Böckersboda

Nordöstra Västergötland låg på järnåldern lite utanför de mer tättbefolkade delarna av centrala Västergötland. Några boplatser från tiden är inte kända i trakten, men lämningar av forntida åkrar och röjningsrösen kan vara rester efter järnålderns människor.
Fornborgen på Buråsen. Foto: Malin Larsson

Det finns även fler järnåldersgravar i närheten. Det rör sig om resta stenar, stensättningar, ett par domarringar och någon gravhög.

På andra sidan Göta kanal ligger en fornborg på höjden Buråsen vid Norrkvarn. Fornborgar förknippas med ungefär samma tid som skeppssättningarna och domarringen. Exakt vad de användes till är inte klarlagt, men en vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktioner i orostider.