Blomsholm

Vid Blomsholms säteri finns mäktiga gravmonument som Bohusläns största domarring och en av Sveriges största skeppssättningar, båda vittnar om platsens betydelse under järnåldern.
Det nedre gravfältet med den vackra skeppssättningen. Foto: Claes Ström

Blomsholm är Bohusläns kanske viktigaste järnåldersmiljö. Kring säteriet finns bland annat cirka 160 gravar samlade på sju gravfält, vilka troligen använts under hela järnåldern.

En unik skeppssättning

Redan från vägen ser man den imponerande skeppssättningen som är över 40 meter lång och består av 49 stenar. Stävstenarna är hela fyra meter höga. Långsidornas stenar är lägre och raffinerat ordnade så att de lägsta stenarna står mitt på långsidorna, vilket ger skeppet en vackert konkav profil.

Förutom skeppssättningen finns här ett gravfält med ett tjugotal högar och stensättningar samt ett par resta stenar. Fler stenar på området kan ha varit resta eller prytt några av stensättningarna och högarna.

Vid havsvikens strand

En del av gravarna är undersökta och har daterats till cirka 400-600 e. Kr. Skeppssättningen är troligen från samma period. Under järnåldern var havsnivån högre och gravfältet med skeppssättningen låg vid stranden intill en havsvik.

Fornåkrar och gravfält

I bergslänten norr om lerslätten ligger fornåkrar och ett gravfält, med omkring 40 fornlämningar – högar, domarringar och stensättningar samt på bergshöjden två storhögar, varav den största är 30 meter i diameter och 5 meter hög.

Den största högen användes som kruthus i början av 1900-talet. En stor grop grävdes då mitt i högen, men inga fynd tillvaratogs. Då lade man också dit de trappstenar man kan se idag.

Bohusläns största domarring

Den största domarringen är hela 36 meter i diameter och har 10 stora stenar i kretsen, vilket är ganska ovanligt eftersom domarringar i regel har ett udda antal stenar. Ringen har också ett stort mittblock. Ytterligare tre eller fyra domarringar finns på gravfältet.

Domarringen på det övre gravfältet. Foto: Claes Ström
Domarringen på det övre gravfältet. Foto: Claes Ström

Att tänka på som besökare

Blomsholms gravfält ligger på privat mark, med boende strax intill. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På det norra gravfältet betar det ibland får om sommaren.

Litteraturtips

Jan Ottander (red.): Blomsholm - 2000 år av händelser


 Så hittar du hit

Blomsholm ligger ca 7 km nordost om Strömstad. Sväng av från E6 mot Blomsholm och fortsätt förbi säteriet. Gratis parkering finns vid vägen, mellan gravfälten.

Visa på karta