Trakten kring Blomberg och Husaby

Sedan lång tid tillbaka har trakten kring Blomberg och Husaby varit ett populärt område att bosätta sig på. Här har påträffats spår efter människor som härstammar från sten-, brons- och järnåldern. Idag kan besökare förutom den vackra naturen få uppleva hällristningar och rösen.
I trakten kring Kinnekulle finns flera spår av bronsålderns människor. Foto: Andrea Grave-Müller

Det är enkelt att föreställa sig att det var närheten till Vänern som gjorde att bronsåldersmänniskorna gärna valde att bosätta sig här. Sjön var en viktig förbindelselänk under en tid då vägbyggandet inte var särskilt utvecklat, och att färdas på vatten var både snabbt och effektivt.

Från Bronsåldern är det relativt få boplatser som är kända, men i Götene har det påträffats spår efter människor som levde här mellan 1100 f. Kr. och 500 e. Kr. Flera boplatser från stenåldern har upptäckts i kommunen och det är inte en orimlig tanke att människor levde på dessa platser även under bronsåldern.

Skepp och ett solhjul inknackade på hällristningslokalen vid Blomberg. Foto: Andreas Toreld
Skepp och ett solhjul inknackade på hällristningslokalen vid Blomberg. Foto: Andreas Toreld

Hällristningar

I området har flera hällristningsfynd påträffats. Idag går det att besöka både Blomberg och Flyhov för att ta del av de inknackade hälsningarna från våra förfäder. Det finns uppgifter som visar på att liknande fynd gjorts i trakten, men då dessa inte gått att finna är det troligt att dessa förstörts av till exempel ett vägbygge eller liknande. Uppgifterna pekar likväl på att trakten varit en populär plats för människor att bosätta sig på.

Rösen

Den gravtyp som främst förknippas med bronsåldern är rösen. I Götene kommun finns rösen bland annat i Forshem. Uppgifter om ett röse finns också i Kinne-Kleva i närheten av Flyhov. Detta avlägsnades emellertid från platsen under slutet av 1800-talet. Under arbetet tillvaratogs en spjutspets av brons, men den har sedan dess kommit på villovägar.