Blombergs hällristningar

1901 upptäckte den svenske arkeologen Emil Eckhoff hällristningar intill järnvägsstationen i Blomberg. Ristningarna består av skeppsmotiv, människofigurer och solkors. Exakt vad de betyder kan vi inte veta, men att det är en fascinerande bildskatt som bronsålderns människor lämnat efter sig är nog de flesta av oss överens om.
Skepp, människofigurer samt en möjlig ryttare till häst. Foto: Andreas Toreld

Under en tillsyn av ett pågående renoveringsarbete vid Husaby Kyrka i Kinnekulle gjorde arkeologen Emil Eckhoff en spännande upptäckt. På några vågrätta hällar intill Blombergs järnvägsstation fann han hällristningar. Ristningarna var inhackade på en femton kvadratmeter stor yta och bestod av ett tiotal skepp, med och utan bemanningsstreck, samt människofigurer och solkors.

Flera fynd i trakten

Eckhoff hade ungefär tio år tidigare arbetat med en liknande upptäckt i trakten. Drygt 4,5 kilometer från Blomberg ligger Flyhov.  Även där har hällristningar påträffats och likheter finns mellan de två fynden. Bland annat kan det nämnas att ristningarna på de båda platserna är inknackade i sandstensberg, vilket bidrar till att fynd av dessa slag är sällsynta. Detta på grund av att sandsten är ett poröst material som inte tål väder och vind på samma sätt som till exempel den bohuslänska graniten.

Vad betyder motiven?

Exakt vad de olika motiven betyder kan vi inte veta, men att det är en fascinerande bildskatt som bronsåldersmänniskorna lämnat efter sig är nog de flesta av oss överens om. Ett av de vanligaste motiven är skeppsmotivet.

Inom mytologin har skeppen en viktig plats och under bronsåldern var det oftast till sjöss som människorna färdades när det rörde sig om längre avstånd. En möjlig tolkning av skeppsmotivet är att det symboliserar resan som tar de döda till dödsriket  –  en tolkning som för övrigt förekommer på flera platser runt om i världen.

Idag är hällristningarna ifyllda med röd färg för att besökarna ska kunna se dem bättre.

Att tänka på som besökare

Ristningarna ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Anne-Sophie Hygen & Lasse Bengtsson: Hällristningar i gränsbygd


 Så hittar du hit

Från Källby ta vänster mot Blomberg. Ristningen är belägen omedelbart norr om vägskälet mot Blombergs hamn.

Visa på karta