Trakten kring Bäckefors

Under 1700- och 1800-talet bestod Dalsland till stor del av byar, torp, skogar, åkrar, kyrkor och bruk. Dessa bands samman av dåliga vägar på vilka det ofta transporterades järn till bruken i trakten.
Bäckefors bruk ligger på det gamla godset Vättungens ägor. Foto: Regionmuseum Västra Götaland

Från Bergslagen till hamnen i Upperud, söder om Håverud, kom tackjärnet, eller råjärnet som det också kallas, och var därifrån tvunget att fraktas landvägen till bruket i Bäckefors. Bäckefors bruk ligger på det gamla godset Vättungens ägor. Platsen har anor från medeltiden och tillhörde ursprungligen kyrkan innan det på 1400-talet kom i familjen Stakes ägo.

Ett annat intressant resmål är Bäcke kyrka. Den är byggd i mitten av 1600-talet, men har troligen en medeltida föregångare.