Trakten kring Backa

Koncentrationen av hällristningar vid Backa tyder på att det här var en viktig kult- och mötesplats för människor på hela Stångenäset under bronsåldern.
Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet

Backa ligger i ett jordbruksområde mitt på Stångenäset, den halvö som utgör större delen av Lysekils kommun. Området består av en jordbruksslätt kring Brastad, socknens centrum. Lerslätten omges av låga bergshöjder. Här och var bryts slätten igenom av små bergsholmar. Områdets fornlämningar berättar för oss att människor har levt och utnyttjat landskapet här under lång tid.

De mäktiga och rikliga hällristningarna är områdets viktigaste fornlämningar. Koncentrationen av fornlämningar vid Backa, tyder på att området varit ett viktigt religiöst centrum för många människor.

Foto: Dan Samuelsson, Bohusläns museum
Här finns också bland annat tre gravfält som visar områdets förhistoriska betydelse. Särskilt som det finns få gravfält för övrigt i kommunen. Det största gravfältet finns vid Immestad med 50 högar och 20 övertorvade (övervuxna) stensättningar. De två andra är mindre med tio respektive nio gravar. Här finns också enstaka gravar i form av övertorvade stensättningar eller rösen och en kombination av en hög och en långhög. Vid Kvarnebäcken mellan Backa och Immestad, finns en källa (Tulle källa) och i söder en tidigmedeltida kyrkplats.