Backa-Brastad

Följ hällristningarnas heliga väg Via Sacra och upplev några av Bohusläns märkligaste hällristningar.
Ristningen kallad Skomakaren. Foto: Catarina Bertilsson, Stiftelsen för hällristningsdokumentation

Vid Backa mitt på Stångenäset finns ett unikt område med hällristningar, som följer den gamla byvägen mellan Backa och Immestad. Ristningsrikedomen är så stor att vägen kallas ”Via Sacra” -  hällristningarnas heliga väg.

Vägen löper längs med bergets fot med ristningarna på berghällar intill. Inom gångavstånd finns så många som ett 20-tal ristade hällar. Koncentrationen av hällar tyder på att det här var en viktig kult- och mötesplats för många människor under bronsåldern.

Bronsålderns odlingsmarker

Ristningarna har ett typiskt läge på hällar som ligger i skärningen mellan berg och åker. Troligen var det här odlingsmarker redan på bronsåldern. Kanske har även den gamla byvägen funnits mycket länge, med tanke på de många hällar som är knutna till den.

På hällarna finns en mycket märklig bildvärld av bland annat människofigurer, fotsulor, olika djurfigurer, vagnsfigurer och älvkvarnar. Ett vanligt motiv är avbildningar av solen, som dras av hästar, fraktas av skepp och bärs av människor på stativ. Solen kan kopplas till fruktbarhet och växtkraft. Troligen vördades en solgud.

Två meter lång människofigur

Områdets mest kända ristning är den så kallade Skomakaren, en jättelik, nästan två meter lång människofigur med något som liknar en hammare i handen. Skomakaren dokumenterades redan på 1600-talet.

De stora människofigurerna dyker upp på hällristningarna i samband med stora samhällsförändringar ungefär 1200 år före Kristus. Kanske föreställer de stora människofigurerna gudar och är tecken på en förändrad religion. Skomakaren kan då vara föregångare till asaguden Tor med sin hammare.

Kronprinsessan Victoria i samtal med länsstyrelsens fornvårdsansvarige Claes Ström.

Hällristningarna vid Backa har väckt stort intresse i alla tider. Skomakaren uppmärksammades redan på 1600-talet. Den 17 mars 2011 besökte Kronprinsessan Victoria ristningarna, här i samtal med länsstyrelsens fornvårdsansvarige Claes Ström.

Att tänka på som besökare

  • Området är tillgängligt dygnet runt, året om. Det är gratis att besöka området.  
  • Hällristningarna ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.  
  • Hundar ska hållas kopplade.

Litteratur

Lasse Bengtsson: Hällristningsresan
Anne-Sophie Hygen & Lasse Bengtsson: Hällristningar i gränsbygd


 Så hittar du hit

Backa ligger cirka två mil norr om Lysekil, strax norr om Brastad. Skylt till hällristningsområdet finns från länsväg 162 (mot Lysekil.) Parkeringsplats finns, även lämpad för buss.

Visa på karta