Trakten kring Axvall

På medeltiden var Skara en storstad med svenska mått mätt. Då som nu utgjorde traktens många kyrkor landmärken i ett uppodlat landskap där det var tätt mellan byarna.
Flygfoto över Brunnsbo äng. Foto: Riksantikvarieämbetet

Kring Axvalla hus fanns många byar och ett välutnyttjat odlingslandskap redan på medeltiden. Kyrkor fanns i bland annat Skärv, Norra Lundby och Norra Ving. Från Norra Lundby finns en madonnaskulptur i trä från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet bevarad.

Kloster och biskopssäten

Öster om Axvalla låg Varnhem med sitt kloster, och en mil västerut fanns Skara och borgen Gälakvist. Gården Götala strax öster om Skara var i biskoparnas ägo tills den drogs in till kronan i samband med reformationen. Biskopssätet Brunnsbo i närheten var yngre och uppfördes sannolikt först på 1400-talet.

Skara tusen år

Skara var en viktig stad redan under den tidiga medeltiden. Exakt hur gammal staden är vet man inte, men historieskrivaren Adam av Bremen omtalar Skara som en betydelsefull plats redan på 1000-talet. Adam skriver också om att biskopen Egino har ska ha förstört en berömd avbildning av guden Frej, vilket tyder på att Skara var en förkristen kultplats. Skara tycks också ha varit tings- och marknadsplats.

Skara blev biskopssäte under 1000-talet. Som stiftsstad blev staden snart en av Sveriges viktigaste. En domkyrka stod på plats i mitten av 1100-talet, och från samma tid kan man tala om en direkt stadsbebyggelse. Under 1200-talet tillkom flera viktiga byggnader och funktioner – två klosterkonvent, en katedralsskola, ett hospital och borgen Gälakvist. Det finns belägg för borgmästare och råd från 1301.