Axvalla hus

Axvalla hus var en av Sveriges viktigaste och starkaste borgar en gång i tiden. Borgen fick utstå många belägringar i oroliga tider som var fyllda av maktkamp. Det är inte lätt att föreställa sig idag, när blommor och träd växer på ruinerna av de en gång så ståtliga murarna.
Axvalla hus var omgivet av vatten på tre sidor. Foto: Riksantikvarieämbetet

Ruinen efter Axvalla hus ligger på en udde i Husgärdessjön. Idag syns bara höga vallar där murarna en gång fanns, men man kan fortfarande ana hur platsen kan ha sett ut under medeltiden, med en vallgrav mot landsidan.

I sjön, ett par meter från stranden, kan man också se trästolpar under ytan om ljuset är rätt. Det är resterna av pålspärren, som skulle skydda borgen mot angripare från sjösidan.

Det nya slottet i Axvall

Borgen omnämns första gången 1315, då hertig Eriks hustru Ingeborg fick borgen i morgongåva. Man talar då om Axvalla hus som det ”nya slottet i Axvall”. Den benämningen kan syfta på en tidigare befästning på platsen, men också ange Axvallas relation till borgen Gälakvist i Skara en mil därifrån.

Under 1360- och 1370-talen växlade slottet ägare flera gånger i samband med striderna mellan kung Magnus Eriksson och Albrekt av Mecklenburg. 1389 belägrades borgen av den danska drottning Margaretas trupper. Danskarna lyckades till slut också inta borgen.

Borgen belägras

Borgen överlevde belägringen 1434 i samband med Engelbrektsupproret, men till slut intogs den och brändes ner av en bondehär 1469. Borgen återuppbyggdes aldrig, men ännu på 1700-talet reste sig delar av ringmuren till 18 meters höjd.

Axvalla hus i planschverket Suecia Antiqua et Hodierna, tryckt 1703 (band 3, plansch 45). Foto: Marcus Andrae, KB
Axvalla hus i planschverket Suecia Antiqua et Hodierna, tryckt 1703 (band 3, plansch 45). Foto: Marcus Andrae, KB

På 1870-talet påbörjade en kapten Broman en mindre utgrävning i borgen. Sedan dess har borgen inte undersökts, förutom några mindre utgrävningar för att ta reda på borgens planform.

Pålspärren i sjön är daterad till 1288. Murarna kan vara såväl äldre som yngre, men då pålspärren ansluter till vallgraven, bör även den vara från slutet av 1200-talet.

Två kända förborgar finns, Trågenborg och Bjurbackarna. Ytterligare ett antal förborgar och skansar finns omnämnda i äldre källor.

Att tänka på som besökare

  • Axvalla hus ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.
  • På sommaren betar kor och tjurar i omgivningarna. Det är därför viktigt att följa den markerade leden. Det är inte tillåtet att beträda hagarna i övrigt.
  • I augusti betar djuren även inne på besöksområdet. Hundar ska hållas kopplade och besökare uppmanas iaktta försiktighet.

Litteratur

Dick Harrison - Jarlens sekel
Christian Lovén - Borgar och befästningar i det medeltida Sverige
Claes Theliander - Det medeltida Västergötland


 Så hittar du hit

Axvalla hus ligger strax utanför Axvall i Skara kommun. Kör mot Pansarmuseet. Parkering finns vid museet. Från Pansarmuseet leder en markerad gångväg till Axvallakomplexet.

Visa på karta