Kulturreservatet Åsnebyn

Kvigor i ekhagen söder om gården. Foto: Malin Larsson

Åsnebyn är kulturreservat sedan 2008.

Syftet med kulturreservatet är att:

  • Bevara ett värdefullt landskap, som utgörs av en typisk dalsländsk bondgård med ett landskap präglat av 1800-tal och det tidiga 1900-talet.
  • Förmedla en förståelse för gårdens utveckling i ett historiskt sammanhang där kulturlandskapet skall vara en källa till kunskap, inspiration och friluftsliv.
  • Bruka gården på det sätt som var traditionellt i trakten under mitten av 1900-talet och därigenom ge möjlighet till pedagogisk verksamhet.
  • Gynna den biologiska mångfalden.