Trakten kring Ed

Det är lätt att tänka sig järnålderssamhället som primitivt, men handelskontakterna med övriga Europa var livliga och influenserna utifrån många. Man hade även kontakt med Romarriket, något som visar sig i fynd av romerskinspirerade statyetter och glas.
Hindalebyns gravfält sydost om Ed. Foto: Andrea Grave-Müller

I Dalsland känner man till närmare 300 gravfält, fjorton fornborgar, några boplatser och några järnframställningsplatser från järnåldern. I närheten av Ed finns till exempel gravfält vid Hindalebyn och Ullerön.

Trakten kring Ed var förmodligen ett av tre centralområden i järnålderns Dalsland (de andra två var trakten kring Dalbergsån på Dalboslätten, och trakten kring Ödeborg i Valbodalen). Ed låg i en krysspunkt mellan farleder, och Lilla och Stora Le underlättade kommunikation med Östfold och Värmland.

Bland Sveriges äldsta järnfynd

De äldsta spåren av järnhantering i Dalsland – faktiskt bland de äldsta i Västsverige – är från 300-talet f. Kr., och det äldsta järnföremålet är från tiden kring Kristi födelse. Riktigt vanligt i vardagsföremålen blev dock inte järnet förrän under yngre järnåldern.

Det som kallas romersk järnålder har fått sitt namn eftersom Romarriket vid denna tid dominerade i Europa, och föremål därifrån letat sig även upp till våra trakter. I Dalsland är det dock ont om sådana föremål – några guldbrakteater (en sorts medaljongliknande halssmycke) och en kvinnostatyett som kanske ska efterlikna romerska figuriner är allt man har hittat.

Kontakter med Norge

Däremot finns det mycket som tyder på att järnålderns dalslänningar hade livliga kontakter med Norge. Østfold, den närmaste grannen i väster, var en av järnålderns centralbygder, och man kan se norska influenser i bland annat ovala högar och keramik. I synnerhet västra Dalsland och därmed trakten kring Ed hade mycket kontakt med Norge.