Ängs gravfält

Ängs gravfält består av totalt drygt trettio gravhögar, lika många stensättningar och en domarring. Gravfältet ligger i ett naturreservat och är en fin plats för en utflykt.
Gravhögar på Äng. Foto: Andrea Grave-Müller

Området består egentligen av tre separata gravfält och några enskilda högar. Totalt syns här drygt trettio högar och lika många stensättningar, samt en domarring. Dessutom finns det flera gravar som inte längre är synliga ovan mark i området.

Högarna är vanligtvis mellan fem och femton meter i diameter och cirka en till en och en halv meter höga. Många av högarna har kantrännor, en sorts fördjupning eller dike som löper runt högens kant och skiljer ut dem tydligare från marken.

De tre största högarna är upp till tjugofem meter i diameter och ungefär två och en halv meter höga. Platta stenkonstruktioner löper runt dem, så kallade brätten. Brättena är här omkring tre meter breda. Dessutom finns det breda kantrännor utanför brättena.

Den största stensättningen är hela sexton meter i diameter, men de flesta är mindre. De flesta är övertorvade, det vill säga övervuxna med ett lager mossa och gräs.

Domarringen består av fem resta stenar och är restaurerad i modern tid.

Mer om naturreservatet finns att läsa hos Västkuststiftelsen.

Att tänka på som besökare

Ängs gravfält ligger i ett naturreservat. Det innebär att det finns vissa föreskrifter.

Man får inte

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon (inklusive moped),
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • eller rida.

 Så hittar du hit

Äng naturreservat och gravfält ligger i Ed, i området Äng. Flera av villaområdets gator mynnar ut vid naturreservatet.

Plats att ställa bilen finns bland annat på Bygdesmedsvägen. Annars kan man parkera vid turistinformationen vid campingen och gå ca 700 m till gravfältet.

Visa på karta