Åbyhällen

Strax sydväst om Åby säteri finns Åbyhällen - en av Bohusläns mest kända hällristningshällar. Den ligger i direkt anslutning till Nordens ark, en djurpark för utrotningshotade djur.
Detalj av Åbyhällen. Foto: Malin Larsson

Åbyhällen är en av Bohusläns mest kända hällristningshällar. Den består av en brant, vattenöversilad berghäll med figurer på en yta som är cirka 40 x 25 meter. Trots sin imponerande storlek upptäcktes hällen inte förrän 1967.

Många figurer

Ungefär 120 figurer är inhuggna på den stora hällen. De flesta motiven är typiska för bronsåldern. Här finns grupper av djur och människor, skepp, skålgropar och andra, mer svårtolkade symboler. Men flera av hällristningarna är också unika, bland annat djurspåren som troligen är av varg.

Figurerna är idag imålade för att besökare lättare ska se dem. Om de var målade på bronsåldern vet vi inte.

Storslagna bemannade skepp

Mest framträdande på Åbyhällen är de stora, bemannade skeppen. Det finns ett trettiotal skepp på hällen, människor håller föremål och vapen i sina utsträckta händer.

Skeppsmotivet är ett av de vanligaste motiven på Bohusläns hällristningar. Orsaken kan vara att skepp har en viktig plats i mytologin. Vattenvägarna var de viktigaste färdvägarna för långa resor, och föreställningen att skepp för de döda till dödsriket förekommer på flera platser i världen.

 

Ett av Åbyhällens trettiotal skepp. Foto: Malin Larsson

På ett av skeppen finns ett så kallat brudpar. Det handlar troligen om ett rituellt eller heligt bröllop. En förening mellan man och kvinna, med syfte att främja fruktbarheten hos människor, djur och grödor. Sådana har funnits i de flesta förkristna religioner.

I närheten av skeppen finns en rad män i procession, även de har lyfta armar. De tycks ha hjälmar på sig. Troligen är det en mycket speciell typ av bronshjälmar som användes av keltiska krigare. Liknande hjälmar har hittats på kontinenten, men aldrig i Norden.

Unika djurspår

Djurspåren på Åbyhällen är intressanta. De är vanliga på ristningar i norra delen av Skandinavien och rör sig då om så kallade jaktristningar och förknippas med en jägar- och samlarkultur. De har vilda djur och jaktscener som främsta motiv. I Bohuslän där hällristningarna framförallt är jordbruksristningar är djurspår ovanliga.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Åby säteri. Dess historia och kulturlandskap. Riksintressen för kulturminnesvården. Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län.

Lasse Bengtsson: Hällristningsresan

Anne-Sophie Hygen & Lasse Bengtsson. Hällristningar i gränsbygd


 Så hittar du hit

Följ skyltning mot Nordens ark. Skyltad parkering vid Åby säteri/Nordens ark, även för buss. Strax väster om entrén till Nordens ark markeras vandringsleden Soteleden med en skylt. Följ leden söderut längs vägen och över tillvägens västra sida. Följ sedan stigen ytterligare cirka hundra meter söderut.

Visa på karta