Energi- och klimatstöd

Det finns olika typer av statliga bidrag för minskad klimatpåverkan, energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Länsstyrelsen beslutar om och handlägger stöd riktade till såväl privatpersoner som företag och organisationer.
 
Pellets. Foto: Martin Fransson

Du hittar kontaktuppgifter och mer information om hur du söker stödet på respektive sida.

  • Solceller - Solinstrålningen gör ström som används i fastighetens elnät. Stödet riktar sig till såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.
  • Biogas - Du som är lantbruksföretagare eller småföretagare på landsbygden kan få ekonomiskt stöd för att investera i en biogasanläggning. 
  • Klimatklivet - Regeringen har beslutat om ett statligt klimatinvesteringsstöd. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.
  • Stöd inom Landsbygdsprogrammet för energi och klimat - För dig som investerar i förnybar energi, energieffektivisering, minskad klimatpåverkan eller biogas. 
  • Investeringsstöd till förnybar energi - Kan sökas av jordbruks- och trädgårdsföretag samt annat företag på landsbygden.
  • Energieffektiviseringsnätverk - Stödet syftar till att hjälpa små och medelstora företag att arbeta strategiskt och strukturerat med energieffektivisering genom att delta i regionala nätverk. Nätverken finansieras av Nationella regionalfondsprogrammet.