Här finns vindbruksplaner

I Västra Götalands län pågår ett intensivt arbete med översiktplaner för vindbruk. Länsstyrelsen deltar aktivt i arbetet och följer fortlöpande utvecklingen.
 I kartbilden nedan kan du se hur långt respektive kommun har kommit i sin process. Vissa kommuner förnyar sin ÖP i helhet, men de flesta arbetar med ett tematiskt tillägg till en redan befintlig ÖP. Vanligtvis omfattar då tillägget bara etablering av vindkraftverk.  
Status för vindbruksplaner i Västra Götalands län juni 2011
teckenföklaring
Boverket har lämnat ut stöd till planering för vindkraft och ca 80 % av länets kommuner ansökte om medel. Stödet går inte att söka längre men för de som fick beviljat stöd kan det fortfarande användas.