Handläggningstid utbetalning

Utbetalning av stöd till solceller.

Mål: ärendet tar 6 månader

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När ansökan om utbetalning kommer in till Länsstyrelsen tas den omhand av en ansvarig handläggare. Ansökan granskas och om det behövs begär handläggaren in kompletteringar eller förtydligande.  När ärendet är komplett kommer beviljat bidrag att betalas ut, förutsatt att alla åtaganden är uppfyllda.

Ärendedegången på Länsstyrelsen

  • Handlingarna granskas
  • Eventuella kompletteringar begärs
  • Därefter kan beslut fattas