Radonbidrag

Radonbidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. 

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig.

Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Radonbidrag på Boverkets webbplats

Hur lämnar jag in min mätrapport?

Per post till: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. Märk rapporten med ditt ärendenummer/personnummer/fastighetsbeteckning.

Via e-post till: vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv radon och ärendenummer/personnummer/fastighetsbeteckning i ämnesraden

Via Boverkets webbplats om du har gjort en e-ansökan.

Det finns möjlighet att få uppskov med mätningen till nästa eldningssäsong.

Det står i ditt beslut om bidrag när mätningen senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen. Mätning ska utföras under eldningssäsongen oktober till och med april och vara minst två, helst tre månader.