Mätrapport för radonbidrag

Du som fått radonbidrag ska efter radonsaneringen göra en uppföljningsmätning och lämna in en mätrapport. Resultatet påverkar inte ditt utbetalade stöd, men om eftermätning uteblir kan Länsstyrelsen besluta att pengarna ska betalas tillbaka (återkrav).
Det står i ditt beslut om bidrag när mätningen senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen. Mätning ska utföras under eldningssäsongen oktober till och med april och vara minst två, helst tre månader.

Hur lämnar jag in min mätrapport?

Per post till: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. Märk rapporten med ditt ärendenummer/personnummer/fastighetsbeteckning.

Via e-post till: vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv radon och ärendenummer/personnummer/fastighetsbeteckning i ämnesraden

Via Boverkets webbplats om du har gjort en e-ansökan.

Det finns möjlighet att få uppskov med mätningen till nästa eldningssäsong.

Bidraget för radon upphörde vid årsskiftet 2014/2015.