Stöd till bostäder för äldre personer

Nu kan du söka stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Stödet avser både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden.

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbörjats.

Ansök om stöd

Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Vi ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Mer information och e-tjänst för ansökan finns på Boverkets webbplats.

Handläggningstid

Vi har fått in många ansökningar om stöd och kön för att starta handläggning är därför lång.

Kötiden för investeringsstöd är just nu cirka:

  • 12 månader för nya ansökningar
  • 6 månader för ärenden om utbetalning av stöd


Handläggningen av stöd till bostäder för äldre är för närvarande stoppad på grund av brist på medel.