Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet består av två delar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren och en del går till fastighetsägaren. Ansökan måste gälla båda delarna.

Renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Ansök om stöd

Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Vi ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Mer information och ansökningsblanketter finns på Boverkets webbplats.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg 

Handläggningstid

Vi har fått in många ansökningar om stöd och kön för att starta handläggning är därför lång.

Kötiden för investeringsstöd är just nu cirka:

  • 12 månader för nya ansökningar
  • 6 månader för ärenden om utbetalning av stöd