Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet består av två delar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren och en del går till fastighetsägaren. Ansökan måste gälla båda delarna.

Renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har inkommit till Länsstyrelsen.

Vem kan söka stöd?

Förutom fastighetsägare kan även innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren söka stödet.

Stödet kan sökas av både fysiska personer, privata bostadsföretag, kommuner, kommunala bostadsföretag, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra som uppfyller kraven.

Vad innebär vissa bostadsområden?

Syftet med stödet är att stimulera renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Att området har socioekonomiska utmaningar innebär att mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft.

Via en sökfunktion på Boverkets webbplats kan du se om en fastighet ligger i ett område som berättigar till stöd.

Vad kan jag söka stöd för?

Du kan få stöd för renoveringsåtgärder i flerbostadshus med övervägande del hyresrätter. Flerbostadshuset ska ha en energiprestanda enligt en energideklaration på 130 kWh/m²(Atemp) eller sämre.

Exempel på åtgärder är: Byte av tak, byte av stammar, byte av badrums- och köksinredning, byte av fönster/dörrar, tilläggsisolering, installation av värmeåtervinning m.m.

Stöd beviljas inte om åtgärderna innebär att installerad eleffekt för uppvärmning ökar till mer än 10 W/m².

Hur mycket kan man få i stöd?

För renoveringsdelen kan man få 20 procent av kostnaderna i stöd. Det finns dock ett tak på max 1 000 kr/m² (Atemp).

Hela stödet ska användas till hyresrabatt för hyresgästerna. Hyran förhandlas som vanligt men genom stödet får hyresgästen rabatt på hyran under 7 år.

För energieffektiviseringsdelen måste energianvändningen minska med 20 procent för att man ska kunna få stöd. Det finns ett tak på max 500 kr/m²Atemp och stödet får max vara 5 procent av totalkostnaden för renoveringen.

Andra viktiga krav

Bostäderna måste användas för samma ändamål och villkor som krävdes när stödet beviljades i 10 år från det att utbetalning av stödet skett.

Stödet kan bara lämnas så länge det finns medel kvar. Det finns 800 miljoner avsatta för 2016.

 

 Sök stöd

Sök stöd för renovering och energieffektivisering

 

Ansök här 

​Handläggning av ärenden

Intresset har varit stort och vi har fått många ansökningar om investeringsstöden. Vi handlägger ert ärende så fort vi kan och kommer att höra av oss i de fall vi behöver kompletterande uppgifter från er.

Beräknad handläggningstid är för närvarande 8 månader.