Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet omfattar hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av viss typ som det finns brist på i en kommun. Stöd till  bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till  kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Ansök om stöd

Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Vi ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Mer information och ansökningsblanketter finns på Boverkets webbplats.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg 

Handläggningstid

Vi har fått in många ansökningar om stöd och kön för att starta handläggning är därför lång.

Kötiden för investeringsstöd är just nu cirka:

  • 12 månader för nya ansökningar
  • 6 månader för ärenden om utbetalning av stöd