Stöd till energilagring av egenproducerad el

Nu kan du som privatperson söka stöd för att lagra egenproducerad förnybar el. Stödet avser installationer som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförs senast den 31 december 2019.

Genom att lagra den egenproducerade elenergin så ökas den årliga andelen egenproducerad elenergi som används för det egna behovet.

Ansök om stöd

Ansökan om stöd handläggs av länsstyrelsen i det län där anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns installerad.

Har du e-legitimation kan du göra en elektronisk ansökan på Boverkets webbplats.

Du kan också ansöka via denna blankett från Energimyndigheten. Skriv ut blanketten och posta originalet till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten så kontakta oss, så skickar vi blanketten till dig.

Vad kan jag få stöd för?

Du kan få stöd för inköp och installation av batteri, kablage, kontrollsystem och smarta energihubbar.

Andra viktiga krav

  • För att du ska få stöd måste produktionsanläggningen vara ansluten till elnätet.
  • Du kan inte kombinera stödet med ROT-avdraget eller annat statligt stöd.
  • Du kan bara få stöd så länge det finns medel kvar.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Stödet är 60 procent av godkända kostnader för lagringssystemet, dock högst 50 000 kr. 

Mer information finns på Energimyndighetens webbplats

Handläggningstid

Kötiden är just nu cirka:

  • 1 månad för nya ärenden
  • 6 månader för ärenden om utbetalning av stöd
  • 2 månader för ärenden där komplettering begärts.