Stöd och bidrag

Länsstyrelsen handlägger, beslutar om och betalar ut flera statliga stöd för bostadsbyggande och hållbar energianvändning.

Vi handlägger stöd för:

 • Hyresbostäder och bostäder för studerande
 • Renovering och energieffektivisering
 • Bostäder för äldre personer
 • Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
 • Solceller
 • Energilagring av egenproducerad el

Handläggningstid

Vi har fått in många ansökningar om stöd och kön för att starta handläggning är därför lång.

Aktuella kötider:

Solcellsstödet

 • 18 månader för nya ansökningar om solcellsstöd
 • 6 månader för ärenden om utbetalning av solcellsstöd

Energilagringsstödet

 • 6 månader för nya ansökningar om energilagringsstöd
 • 3 månader för ärenden om utbetalning av energilagringsstöd

Bostadsstöden

 • 12 månader för nya ansökningar om hyresbostadsstöd, renoverings- och energieffektiviseringsstöd samt äldrebostadsstöd*
 • 6 månader för ärenden om utbetalning av hyresbostadsstöd, renoverings- och energieffektiviseringsstöd samt äldrebostadsstöd

*Handläggningen av stöd till äldrebostäder är för närvarande stoppad på grund av brist på medel.