Stöd och bidrag

Länsstyrelsen handlägger, beslutar om och betalar ut flera statliga stöd för bostadsbyggande och hållbar energianvändning.

Vi handlägger stöd för:

  • Hyresbostäder och bostäder för studerande
  • Renovering och energieffektivisering
  • Bostäder för äldre personer
  • Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
  • Solceller
  • Energilagring av egenproducerad el

Handläggningstid

Vi har fått in många ansökningar om stöd och kön för att starta handläggning är därför lång. Kötiden är just nu cirka:

  • 19 månader för nya ansökningar om solcellsstöd
  • 8 månader för övriga nya ärenden
  • 6 månader för ärenden om utbetalning av stöd
  • 2 månader för ärenden där komplettering begärts.