Stöd och bidrag

Länsstyrelsen handlägger, beslutar om och betalar ut flera statliga stöd för bostadsbyggande och hållbar energianvändning.

Vi handlägger stöd för:

  • Hyresbostäder och bostäder för studerande
  • Renovering och energieffektivisering
  • Bostäder för äldre personer
  • Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
  • Solceller
  • Energilagring av egenproducerad el

 

 Relaterat

Stöd för sanering inför bostadsbyggande

Det finns stöd att söka för att sanera (efterbehandla) mark för att möjliggöra bostadsbyggande.

​Handläggning av ärenden

Intresset har varit stort och vi har fått många ansökningar om investeringsstöden. Vi handlägger ert ärende så fort vi kan och kommer att höra av oss i de fall vi behöver kompletterande uppgifter från er.

Beräknad handläggningstid är för närvarande 8 månader.