Analyser 2012 – 2017

Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad.

I samverkan med Boverket gör vi årligen en bostadsmarknadsenkät som kommunerna besvarar och som ligger till grund för våra Bostadsmarknadsanalyser. Bostadsmarknadsanalysen ger en samlad bild av bostadsmarknadsläget och bostadsbyggandet i länet.

På denna sida har vi samlat de senaste Bostadsmarknadsanalyserna som publicerats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

 Content Editor