Bostadsförsörjning

Tillgången till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. I regeringsformen står det uttryckligt att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Bostadsförsörjningen är därför en central strategisk fråga för kommunerna. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i kommunen och länet.
Fågelholk vid skogsbryn

Det är varje enskild kommun som ansvarar för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Länsstyrelsens insatserhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Bostadsforsorjning/bostad-framhavd-lstinsats.jpg
Läs mer om länsstyrelsens insatser för bostadsförsörjning
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsforsorjning/Sidor/lansstyrelsens-instatser.aspxNavigering på sidan
Kommunala riktlinjerhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Bostadsforsorjning/bostad-framhavd-kommunala.jpg
Läs mer om kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsforsorjning/Sidor/kommunala-riktlinjer.aspxNavigering på sidan