Bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning.
För att en upplåtelse av bostadsrätt ska vara giltig måste bostadsrättsföreningen ha upprättat en ekonomisk plan.  Föreningen kan ansöka om tillstånd att upplåta bostadsrätt eller ta emot förskott innan den slutliga anskaffningskostnaden för föreningens hus är känd.

För frågor om föreningen är bildad, tillstånd att upplåta bostadsrätt, firmatecknare med mera, kontakta Bolagsverket i Sundsvall, telefon 0771-670 670.

Har du andra frågor om köp av bostadsrätt kontakta kommunens konsumentvägledare. Uppgift om konsumentvägledare hittar du hos Konsumentverket telefon 0771-42 33 00.