Fornvård

Vården av länets fornlämningar samordnas av Länsstyrelsen. Det kan handla om att hålla efter växtlighet, anlägga parkering eller sätta upp informationsskyltar.

Länsstyrelsen avsätter varje år pengar till information och skötsel av fornlämningar i länet. Ungefär 300 av länets fornlämningsmiljöer är iordningsställda för att ta emot besökare. De fornlämningar som vårdas har valts ut med ambitionen att spegla länets många olika fornlämningstyper.

Länsstyrelsens samordnar åtgärderna, sköter kontakterna med markägarna och beslutar om bidrag till vård av fornlämningar. Beroende på hur stort området är finns det bland annat stigar, skyltar och parkeringsplatser för besökaren. Flera är också handikappanpassade. Merparten av arbetet utförs i samarbete med kommuner, hembygdsföreningar och markägare.

Fornvård

Det krävs goda kunskaper för att vårda en fornlämning så att den tas till vara på bästa sätt. Ett viktigt inslag i fornvårdsarbetet handlar därför om utbildning. Under ett verksamhetsår arrangeras olika former av föredrag och kurser.

Du kan ta del av länets fornvårdsmiljöer i utflyktsguiden Historia på plats där ett antal av länets mer välkända fornlämningsmiljöer presenteras. Där kan du lära dig om fornlämningens historia och få praktisk information som vägbeskrivning och information om tillgänglighet.

 

http://www.lansstyrelsen.se/_layouts/IMAGES/icpdf.gifLäs mer om fornvård i ett kompendium av John-Erik Gustafsson

Länsstyrelsen kan fornlämningsförklara lämningar som är yngre än 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.