Under vattenytan

Det finns spår av människans verksamhet under vattenytan i sjöar, vattendrag och längs kusterna. Exempel på sådana är övergivna brygganläggningar, försvarskonstruktioner eller vrak.

Lämningar som är äldre än 1850 eller skeppsvrak förlist 1850 eller tidigare är skyddade av Kulturmiljölagen.

Om du planerar ett arbetsföretag som innebär till exempel muddring, utfyllnad eller nedläggning av kabel och som kan medföra risk för att lämningar vid och i vattnet skadas, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

På samma sätt som på land skall du också avbryta arbetet och kontakta Länsstyrelsen, om tidigare okända lämningar eller vrak påträffas.